arama

TCP ve UDP Nedir, Farkları Nelerdir?

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Ayşe KAYA Ayşe KAYA

TCP ve UDP protokollerini tanımlamadan önce TCP ve UDP’nin veri iletimi için kullanıldığını ve Transport Layer (Taşıma Katmanı) katmanında çalıştıklarını belirtelim. Ve bu protokollerin ne olduğunu ve ortak noktalarını öğrenelim.

TCP Nedir?

TCP (Transmission Control Protocol) yani geçiş kontrol protokolü, internette kullanılan protokollerden en yaygın olanıdır. TCP internet üzerinde veri aktarımı yapmayı sağlar. Genellikle kayıpsız veri gönderimi talep edildiğinde tercih edilir. Bu internet protokolü veri gönderimi yaparken kontrol bilgilerinin bulunduğu bir başlık tutar. Gönderilen veriler için özel bir TCP kabul paketi (TCP ACK) gönderilir ve gelmiş olan paketlerin doğruluğu kontrol edilir. TCP protokolünde veri gönderimi esnasında bağlantı koparsa veri kaybı söz konusu olabilir bu durumda veri akışı durdurulur ve sunucu kaynaktan kayıp verileri tekrar talep eder bu nedenle TCP veri iletimi için güvenilirdir, fakat belli bir zaman kaybı söz konusu olacaktır. TCP protokolü paketleri doğru bir şekilde kodlar ve sıralar bu sıra veri iletimi boyunca korunur. Kullanım alanlarına bakacak olursak TCP protokolü birçok ağda kullanılır. Örnek olarak  FTP, SMTP, HTTP, HTTPS, SSH, POP3 verilebilir.

UDP Nedir?

UDP(User Datagram Protocol) Yani Kullanıcı Veri Birimi Protokolü TCP gibi yaygın kullanılan bir iletişim protokolüdür. UDP hızın önemli olduğu ve küçük veri kayıplarının önemsenmediği durumlarda tercih edilen bir protokoldür. Bu protokol verileri bağlantısız iletir. UDP’de paketlerin doğru iletilmesi konusunda bir kontrol söz konusu değildir paketler sadece hızlı bir şekilde gönderilir akış kontrolü veya hata düzeltme işlemi bulundurmadığı için TCP den daha hızlıdır. UDP protokolü genellikle ses veya video dosyaları akışı için kullanılır. Sonuç olarak UDP veri iletimi konusunda güvenilir değil fakat hızlıdır. Ayrıca UDP oyunlar için oldukça iş gören bir protokoldür. Kullanım alanlarına örnek olarak DNS, TFTP, SNMP verilebilir.

 

TCP VE UDP FARKLARI NELERDİR?

UDP, akış kontrolü veya hata düzeltme işlemi yapmaz. TCP ise bu kontrolleri yapar.

UDP akış kontrolü veya hata düzeltme gibi işlemler bulundurmadığı için TCP den daha hızlıdır.

TCP iletim kontrollerini yaptığı için UDP den daha güvenilirdir.

TCP güvenli iletim için bir takım kontroller yaptığı için UDP den daha karmaşıktır.

benzer içeriklerBENZER İÇERİKLER