arama

Genişbant İnternet Hızı Sıralamasında Türkiye 102. Sıraya Düştü

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Mehmet POLAT Mehmet POLAT

207 devletin taraf aldığı araştırmada yerkürede en yüksek internet suratına sahip olan memleketin Tayvan olduğu görülüyor. Avrupa’da 1. sırada İsveç’in bulunduğu listede, Türkiye 102. sıraya gerilemiş durumda. Rapora nazaran Türkiye’nin ortalama internet suratı ise son üç yılda kademeli olarak artış gösterdi ve 2017 yılında 3.96 Mbps, 2018 yılında 4.90 Mbps olarak ölçülen bu nispet 2019 yılında 5.27 Mbps olarak hesaplandı.

Bu artışa karşın sıralamada arkaya düşen Türkiye’nin; yüksek bir internet suratına sahip olması için temel koşul olan fiber altyapıya daha çokça yatırım yapması gerektiğinin altını çizen Hür Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Idare Konseyi Yöneticisi Yusuf Ata Arıak, Türkiye’nin gelişmiş bir devlet olarak bu sıralamayı hak etmediğini vurguluyor. Arıak’a nazaran düşük internet suratı başta memleket iktisadı olmak üzere e-ticaret, çevre ticaret üzere pek çok sahada olumsuz bir tesir yaratıyor.

 

Türkiye’de 5 GB’lık bir sinema 2 saat 9 dakikada indirilebiliyor

Cable’ın 9 Mayıs 2018 ile 8 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki periyodu kapsayan araştırmasında 207 devlet genişbant suratları çerçevesinde karşılaştırılıyor. Rapora nazaran yerkürede ortalama internet suratının bir evvelki seneye nazaran yüzde 20.65 orantısında arttığı görülüyor. 2019 yılında Türkiye’deki internet suratı ise bir evvelki yıla nazaran yüzde 7.57 güzelleşmesine karşın yerküre ortalamasının altında kalmış durumda. Araştırmada yüksek internet suratına sahip devletlerin suratlarını geliştirmede daha âlâ olduğunun altının çiziliyor.

Raporda başkaca yerküredeki ortalama genişbant indirme suratının geçen yıla nazaran yüzde 28,5 artış göstererek 59,45 megabite (Mbps) yükseldiği ve 5 GB büyüklüğündeki bir sinemanın Tayvan’da 6 dakika 2 saniyede indirilebildiği malumatı de konum alıyor. Türkiye’de ise birebir boyutlarda bir sinema 2 saat 9 dakikada indirilebiliyor. İki devletin nüfusları da dikkate alındığında Türkiye için bu rakam epeyce düşük kalıyor.